Loengukursused

PhD ained:

FLEE.04.184. Suhtlusandmete analüüs ja analüüsi meetodid (3+3 EAP) (Silvi Tenjes, Raili Marling) 2008/2009–2014.

Kursuse eesmärk on anda süsteemne ülevaade suuliste ja kirjalike suhtlusandmete analüüsi meetoditest ja multimodaalse suhtluse valdkonnast. (The purpose is to give a systematic overview of methods used for analysis of spoken and written communication data and of the field of multimodal communication.)

FLGR.04.283 Tekst kui filoloogilise uurimistöö objekt (6 EAP) (Raili Marling, Janika Päll jt)

Kursus käsitleb teksti kui erinevate filoloogiliste teadusharude uurimisobjekti ning tutvustab interdistsiplinaarseid lähenemisi tekstide uurimisele. (The course focuses on text as the object of study in different sub-fields of philology and introduces interdisciplinary approaches to the study of texts.)

MA ained:

FLEE.08.066. Kommunikatsiooniteooriad (3 EAP) (Silvi Tenjes) 2005/2006–2014.

Kursuse eesmärk on anda teadmisi kommunikatsiooni arengust läbi evolutsiooni ja kultuuri, sh teadmisi inimsuhtluse arengust. (The subject will proffer knowledge of the development of communication through evolution and culture, including the development of human communication.)

FLGR.01.181. Diskursuseanalüüsi seminar (3 EAP) (Raili Marling)

Kursuse eesmärgiks on tutvustada diskursuse mõistet ja selle rakendamisvõimalusi erinevates (võõr)filoloogia alavaldkondades. (The course introduces the concept of discourse and the range of its applications in different subfields of (foreign)philology studies.)

FLGR.01.189 Briti ja ameerika kultuuri- ja kommunikatsiooniteooriad (3 EAP) (Raili Marling)

Kursus tutvustab kaasaegseid briti ja ameerika kultuuri- ja kommunikatsiooniteooriaid ning nende rakendamist erinevate inglise filoloogia aspektide (inglise keel, inglise keeles kirjutatud kirjandus, inglise keelt kõnelevate maade kultuur) analüüsiks.

BA ained:

FLEE.04.180. Eesti keele semantika põhikursus (3 EAP) (Silvi Tenjes) 2012/2013–2014.

Eesmärk: anda ülevaade eesti keele semantikast. (The purpose is to give an overview of Estonian semantics.)

FLGR.01.203. Briti ja ameerika käsitlused keelest ja soost (3 EAP) (Raili Marling) 2008/2009–2013.

Kursuse eesmärgiks on näidata, kuidas keel kujutab mehi ja naisi ning kuidas keelt kasutatakse teatud naiselikkuste ja mehelikkuste loomiseks. (The aim of the course is to discuss how language represents and speaks men and women and what consequences it has for men’s and women’s position in the public and private spheres of life.)