Multimodaalne suhtlus

Grandid

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste riikliku programmi E-002 raames projekt E-003 „Interaktsioonilise teadlikkuse arendamine sõjalistel juhtidel“ (“Developing Interactive Awareness in Military Leaders”) (01.01.2018–31.12.2021), vastutav täitja Silvi Tenjes.

Eesti Teadusfondi grant nr 8008 (ETF8008) „Multimodaalse suhtluse struktuur ja suhtlusstrateegiate valik“ (“The structure of multimodal communication and the choice of communication strategies”) (2009–2012), vastutav täitja Silvi Tenjes.

Eesti Teadusfondi grant nr 5519 (ETF5519) „Žestide kommunikatiivsed ja sotsiokultuurilised aspektid“ (“Hand gestures and their communicative and sociocultural aspects”) (2003–2006), vastutav täitja Silvi Tenjes.

Sihtfinantseeritava grandi SF0181778s01 “Kommunikatsiooniprotsesside lingvistilised ja kultuurilis-psühholoogilised aspektid muutuvas maailmas” põhitäitja 01.03.2002–31.12.2003 (vastutav täitja Krista Vogelberg).

Seotud grandid

Eesti Teadusfondi grant nr 8958 (ETF8958) „Multimodaalne suhtlus – videoandmete kogumise, analüüsi ja kasutamise kultuuridevahelised ja tehnoloogilised aspektid“ (“Multimodal Interaction – intercultural and technological aspects of videodata collection, analysis, and use“) (2011–2015), vastutav täitja Päivi Kristiina Jokinen.